PilsAlive

Poslední dubnovou sobotu jsme hráli na festivalu PilsAlive v Plzni. Publikum poněkud řídké, rozpaky vzbuzovala atmosféra mezi párky a sekanou v průjezdu biskupství, kam jsme byli přesunuti kvůli dešti. Premiéru měla píseň Zelená zem vyprávějící příběh o Irsku.