2008

 

Začátkem roku kapela využívá koncertní pauzy a pilně cvičí, příležitostně hraje na bohoslužbách v Klatovech a každý měsíc ve Švihově. Na pár hodin se zavírá do improvizovaného nahrávajícího studia, kde spolupracuje se zvukařem Františkem Pelíškem.

Začíná se vymýšlet hudební doprovod bohoslužbu na začátku školního roku v mírně rockovém spíše beatovém stylu.

 

~Rocková~ mše byla tečkou za doprovázením bohoslužeb v Klatovech. Pravidelně hrajeme na bohoslužbách každý měsíc ve Švihově u P. Adama Lodka.

Podzim je ve znamení přípravy vánočního repertoáru. Tento rok Zebedeus pojal své (před)vánoční koncerty jako písňové pásmo, ve kterém vystupuje s nejznámějšími starými lidovými i jinými koledami z různých zemí Evropy, uvedenými vyprávěním o zvycích a tradicích těchto zemí. Zařazeny byly také dvě autorské vánoční písně Od kostela ke kostelu a Tři. Tradičně se skupinou hostuje Honza Hrdina na klarinetové nástroje.